top of page

LIIKMELISUS- JA SISEKORRAEESKIRI

LIIKME EESKIRI

Lohkva Spordihoone liikmelisusega seonduvat infot on võimalik saada üldtelefoni teel või
administraatorilt.

 

Lohkva Spordihoone liikmelisus rühmatrennides osalemiseks või jõusaali kasutamiseks on
isikupõhine. Rühmatreeningute liikmelisuse andmiseks kasutame ID-kaarti, jõusaali liikmelisuse
andmiseks kliendikaarte. Kliendikaardi kadumise korral tuleb koheselt teavitada administraatorit
või võtta ühendust üldtelefoni teel.

 

Lohkva Spordihoone poolt pakutavate teenuste kasutajatelt oodatakse spordihoones puhtust
ning heale tavale vastavat käitumist. Vastasel juhul jätab teenuse pakkuja endale õiguse vastava
isiku liikmelisus peatada või lõpetada.

Kinniste, treeninguks sobivate jalanõude kasutamine erinevates spordiruumides on
hügieenilisuse ja turvalisuse huvises kohustuslik. Valesti valitud jalanõude tõttu rikutud
põrandamaterjali taastamise kulud kanda on kahju tekitanud liikme kohustus.

Lohkva Spordihoone ja kolmandate isikute varasse peab suhtuma heaperemehelikult.

Lohkva Spordihoone võimaldab lukustatavate kappide kasutamist isiklike asjade hoiustamiseks
treeningute ajal.

Lohkva Spordihoone ei vastuta väärisesemete kadumise või kahjustumisega kaasnevate kahjude
eest.

Lohkva Spordihoone on kohustatud vajadusel nõustama ja juhendama jõusaali seadmete
kasutamist ning hoidma neid töökorras.

Lohkva Spordihoone jõusaali kasutaja on kohustatud kasutama seadmeid eesmärgipäraselt.

Pärast jõusaaliseadmete kasutamist on treenija kohustatud masina enda järel ära puhastama.
 

Jõusaali on lubatud kasutada alates 12.-st eluaastast. Jõusaali külastamiseks on kohustuslik soetada  jõusaali pääse !

 Alla 12 aastastel lastel ei ole lubatud külastada jõusaali!

Alla 15-aastastele lastele on jõusaali kasutamine lubatud ainult vastutava täiskasvanu järelvalve
all !!!

15-18 aastased noored võivad Lohkva Spordihoone jõusaali kasutada vaid vastutava
täiskasvanu kirjaliku nõusoleku alusel.
Liikmekaardi omamine annab õiguse kasutada jõusaali või osaleda rühmatreeningutel ainult isikul, kelle nimele on kaart vormistatud.

Liikmekaardi edasiandmine teisele isikule, sisenemine jõusaali ühe kaardiga mitmel inimesel jne. on keelatud.

Antud reegli rikkumise korral on Lohkva spordihoonel õigus keelata reeglit rikkunud isikul edaspidi spordihoone külastamine ja võtta ära tema liikmelisus, kusjuures ette ostetud teenuse eest raha ei tagastata.

Liikmekaardi omanik kinnitab liikmekaardi taotlemisel, et on teadlik spordihoones kehtivate liikme eeskirjadega ja kohustub neid täitma.

Lohkva Spordihoone teenuseid on võimalik kasutada ka ühekorrapääsmete alusel omamata
liikmelisust – tasudes selle eest hinnakirja alusel.

Õnnetusjuhtumi korral tuleb koheselt teavitada Lohkva Spordihoone administraatorit ning
vajadusel helistada 112. Esmaabivahendid asuvad 1. korrusel administraatoriruumis.

SISEKORRAEESKIRI

1. Lohkva Spordihoones pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele
ühekorra- ja mitmekorrapääsme alusel ning treeningrühmadele. Spordihoones viibides on
kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordihoone sisekorraeeskirju.


2. Spordihoone esindajal on õigus teha muudatusi lahtiolekuaegades, hindades, tunniplaanis jne


3. Luunja Sport OÜ-l on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid.


4. Turvalisuse tagamiseks on spordihoones videovalve.


5. Kõikidelt klientidelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist spordihoone inventari ja

kaastreenijatesse ning eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist spordihoone ruumides. Keelatud
on treenimine välisjalanõudes.


6. Klienditeenindajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
7. Spordihoones viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustulik kanda
sportimiseks sobilikke riideid ja sisejalanõusid.


8. Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine spordihoone
territooriumil ning sisenemine alkoholi – või narkootilises joobes on rangelt keelatud.
9. Korra tagamiseks spordihoone ruumides on kliendil pärast kasutamist kohustus
treeningvahendid puhastada ja asetada tagasi oma kohale.


10. Rühmatreeningutele hilinemise korral ei ole lubatud rühmatreeningus osalemine.


11. Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule
vältimatu eluaegne spordihoone kasutamise keeld ning ostetud pakettide eest tagasimakset
ei tehta. Spordihoonel esindajal on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.


12. Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningus osalemise ajaks spordiklubi
lahtiolekuaegadel.


13. Spordihoonesse unustatud ja leitud esemeid hoitakse klubi vastuvõtuletis 14 päeva.


14. Spordihoonest tuleb lahkuda spordihoone sulgemise ajaks.


15. Leiliruumis on kohustuslik kasutada istumise all rätikut. Raseerimine, habeme ajamine, juuste
värvimine, pesu kuivatamine ja muud häirivad tegevused spordihoone ruumides on keelatud.


16. Saunades ja pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ja
näohooldusvahendeid.


17. Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka käitumise korral on personalil õigus paluda
külastajal lahkuda, treeningpakett sulgeda ja liikmeleping ühepoolselt üles öelda.
Spordihoone esindajal on õigus nõuda spordihoonele tekitatud kahju korvamist.


18. Spordihoone ei vastuta klientide isikliku vara eest. Vajadusel palume väärisesemed jätta
lukustatud kappi.


19. Spordihoone ei vastuta haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda
tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).

bottom of page